Členové zásahové jednotky obce:

 
Míchal Jiří – velitel
Vítek Karel – zástupce velitele
Novotný Josef – zástupce velitele
Vaněček Josef – strojník
Zapach Zdeněk – strojník
Říha Miroslav – strojník
Míchal Miroslav – hasič
Průša Lukáš – hasič
Šašek Ivan – hasič
Mrázek František – hasič

 

zdroj: https://is.muni.cz/th/72923/pravf_m/Pravni_aspekty_jednotek_pozarni_ochrany_obci.pdf

Rozdíl mezi SDH a JSDH. Pro upřesnění je možné uvést základní charakteristiku SDH a JSDH:

 JSDH = jednotka sboru dobrovolných hasičů
– Zřizuje ji obec
– Nejedná se o občanské sdružení
– Majetek patří obci
– Členové by měli mít nějaký pracovněprávní vztah s obcí (zákon 133/1985 Sb.)
– Jejím hlavním posláním je zasahovat při mimořádných událostech a je základní složkou IZS
 
SDH = sbor dobrovolných hasičů
– Jedná se o organizační složku občanského sdružení SHČMS
– Nemá v zásadě nic společného s obcí
– Majetek patří občanskému sdružení
– Členové se sdružují dobrovolně na základě zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
– Podle stanov je jedním z hlavních cílů spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života, zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek